Therapeuten

Als lichaamsgericht psychotherapeut ben je aangesloten bij de NVLP/EABP als je professionaliteit en ontwikkeling van het vak hoog in het vaandel draagt en deel wilt uitmaken van een internationaal, inspirerend platform voor lichaamsgerichte psychotherapie in Europa.

Waarom lid worden

Lid worden van de NVLP doe je omdat:

 • Je dan onderdeel bent van een groep gekwalificeerde therapeuten die allen voldoen aan de door de EABP gestelde vereisten.
 • Lidmaatschap van de NVLP een binnen Europa vastgestelde kwaliteitsnorm voor therapeuten garandeert.
 • Je dan onderdeel bent van een levendige organisatie die zich internationaal en nationaal inzet om de Lichaamsgerichte Psychotherapie in Nederland beter op de kaart te zetten.
 • De NVLP twee keer per jaar een Professionele Ontwikkelings Workshop (POW!!) organiseert.
 • Je je ECP wilt aanvragen en jhe daartoe dient aan te sluiten bij een European Wide Accreditaion Organization (EWAO), wat de NVLP als Nationale Organisatie van de EABP is. zie ook ECP.
 • Je dan onderdeel bent van een nationaal en internationaal netwerk van therapeuten die continue professionele ontwikkkeling hoog in het vaandel dragen en zich daarvoor actief inzetten.
 • Je deelneemt en korting kan ontvangen aan door de EABP en de NVLP georganiseerde en geinitieerde congressen, seminars en bij- en nascholingen.
 • Je onderdeel bent van een actieve- en gekwalificeerde- voorhoede van de Lichaamsgerichte Psychotherapie in Nederland.

Lidmaatschapscriteria

Om als volledig lid van de EABP en de NVLP erkend te worden is het onderstaande vereist:

 1. Minimaal 600 uur beroepsopleiding tot behandelaar van de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie over een periode van minimaal drie jaar, waarvan er 400 uur binnen een door de EABP erkende school voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie hebben plaatsgevonden. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).
 2. Minimaal 150 uur doorlopende lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, individueel of in een groep. Een groepssessie van drie uur geldt hierbij als één uur individuele therapie. Deze uren moeten gevolgd zijn buiten de setting van de opleiding bij een betaalde professionele lichaamsgeoriënteerde psychotherapie behandelaar. Minstens 100 uur hiervan moet in individuele sessies gevolgd zijn. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).
 3. Minimaal 100 uur professionele supervisie door een behandelaar van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, individueel of in een groep, en buiten de setting van de opleiding. De geldende uren voor groepssupervisie worden berekend door het aantal uren met twee te vermenigvuldigen en door het aantal groepsleden te delen. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).
 4. Minimaal 600 uur betaalde professionele praktijk in lichaamsgeoriënteerde psychotherapie over een periode van minimaal drie jaar. Deze uren kunnen zowel individuele als groepstherapie omvatten. Of een equivalent hiervan (te bepalen door de Toelatings Commisie NVLP/EABP).
 5. Ook als er supervisie- en leertherapie uren binnen een opleidingscontract vallen, moeten de uren die gelden voor de eerste vier criteria buiten de context van de opleiding professioneel en betaald gevolgd worden. Idealiter zijn supervisor en therapeut afzonderlijke personen die men buiten de tijd en de plaats van de opleiding volgens afzonderlijke contracten ziet en betaalt.

We realiseren ons dat op dit moment in de ontwikkeling van sommige scholen en opleidingsprogramma’s dit ideaal nog niet realistisch is.

Ik wil lid worden

Om lid te worden van de NVLP en daarmee van de EABP kies je een van de onderstaande lidmaatschapscategorieën. Je klikt vervolgens op ‘More and how to join’ om op de site van de EABP het registratie formulier te downloaden.
Heb je vragen hierover? Stuur ons een mail

Volledig lidmaatschap – Full Member
Volledig Individueel lidmaatschap is voor therapeuten die voldoen aan alle lidmaatschapscriteria. Volledige individuele leden hebben als voordeel: Naam en adres wordt gepubliceerd in het geacrediteerde EABP register van therapeuten, welke regelmatig wordt geupdated op de EABP website. Stem in de General Assemblees, of bij schriftelijke stemming. Toegang tot de bronnen van de ethische commissie van de EABP. Kortingen op internationale congressen en symposia en op bepaalde boeken en publicaties. Toegang tot de EABP nieuwsbrief en de EABP bibliografie van lichaamsgerichte psychotherapie. Aanbeveling voor het Europese Certificaat voor Psychotherapie (ECP). Lidmaatschap € 190,- per jaar. More and how to join

Organisatie Lidmaatschap
Organisatieleden zijn trainingsinstituten of beroepsorganisaties voor specifieke lichaamsgerichte psychotherapie modaliteiten. Organisaties die lid willen worden dienen eerst te zijn geaccrediteerd door de EABP. Organisatieleden stemmen in met de doelstellingen van de EABP en hebben op zijn minst een volledig individueel lid die hun kan representeren op de EABP Algemene Ledenvergadering. Organisatieleden vallen onder het EABP lidmaatschapsregister. More and how to join

Aspirant lidmaatschap
Aspirantleden zijn therapeuten die een door de EABP erkende training in lichaamsgerichte psychotherapie hebben afgerond en nog niet geheel voldoen aan de lidmaatschapscriteria. Zij ontvangen alle informatie en zijn geregistreerd als aspirant leden en zijn nog niet stemgerechtigd. Lidmaatschap € 95,- per jaar. More and how to join

Geassocieerd lidmaatschap
Geassocieerd Lidmaatschap is voor iedereen die geïnteresseerd is in lichaamsgerichte psychotherapie en de EABP in haar werk wil steunen. Geassocieerde leden zijn niet stemgerechtigd. Lidmaatschap € 50,- per jaar. More and how to join

Student lidmaatschap
Student Lidmaatschap is voor studenten die geïnteresseerd zijn in lichaamsgerichte psychotherapie. Het is niet perse nodig een opleiding in lichaamsgerichte psychotherapie te volgen. Student leden zijn niet stemgerechtigd. Lidmaatschap € 30,- per jaar. More and how to join

Ere lidmaatschap
Ereleden hebben een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkelding van lichaamsgerichte psychotherapie in het algemeen en/of de NVLP in het bijzonder.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van je lidmaatschap kan met inachtneming van de opzegtermijn. Dit opzegtermijn is minimaal vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Zoek een therapeut

De door de EABP geaccrediteerde therapeuten kun je vinden door de Therapeutenlijst te downloaden vanaf de EABP website.
Sommige verzekeraars vergoeden sessie lichaamsgerichte psychotherapie.

Testimonials

” Waarom lid van de NVLP?…….Omdat ik me verbonden voel, en ook ben, met het vak en collega’s in Nederland en in heel Europa, via de EABP. De EABP site die vol staat met up-to-date info, artikelen en andere informatie, maar ook de activiteiten in Nederland vooral het 2 a 3 jaarlijks symposium wat altijd gefaciliteerd wordt door de NVLP. Het is mooi om mee te maken hoe collega’s van verschillende windrichtingen altijd weer een prachtig symposium weten te creëren en organiseren. Het zijn de overeenkomsten in de verschillen die ons doet verbinden, wat mij zeer aanspreekt als lid van de NVLP. Daarom dus!!” – Gees Boseker – Full Member –

” Wat het voor mij betekent om lid te zijn van de EABP/NVLP: ik maak op die manier deel uit van een gemeenschap van gelijkgestemde professionals. Hierdoor wordt mijn bedding in het vak van lichaamsgerichte psychotherapie veel breder. Dit heeft – naast dat het nooit kwaad kan je bedding zo breed mogelijk te maken (in Bodymind Opleidingen noemen we dat ook wel eens ‘breed zitten’) – als groot voordeel dat ik kan sparren en schuren met vakbroeders en -zusters van een gelijksoortig kaliber. Bijvoorbeeld op de POW!! -dagen was dat meer dan eens concreet merkbaar doordat we onze vakkennis in woord en gebaar aan elkaar lieten zien. Eén van mijn meesters zei ooit dat het redelijk eenvoudig is om koning te zijn van je eigen keukentegel, maar dat het veel waardevoller is om door de keuken te kunnen wandelen. Welkom in de NVLP-keuken!” – Marjolijne van Buren-Molenaar – Vertegenwoordiger van Bodymind Opleidingen, Organisatielid NVLP –

” Door lid te zijn van de NVLP houd ik voeling met het hele beroepsveld van lichaamsgericht werkende therapeuten, en ervaar ik in toenemende mate verbondenheid in de verscheidenheid.” – Marja Visser – Full Member –

” Voor mij betekent het lidmaatschap van de NVLP/EABP en het bestuurlijk actief zijn in de organisatie: geïnspireerde en inspirerende ontmoetingen met heel veel boeiende collega’s; steeds weer in aanraking komen met nieuwe ideeën voor het vak; bouwen aan het maatschappelijk functioneren van een manier van therapie bedrijven die voor veel mensen een essentiële bijdrage levert aan het beter functioneren in het leven; een organisatie waarin ik zelf kan groeien; ondersteuning van mijn waardigheid als beoefenaar van dit vak, omdat de EABP/NVLP kwaliteit bewaakt; een speeltuin voor mijn creativiteit; een internationaal en nationaal thuis vol sparring partners.” – Lidy Evertsen – Full Member –

” Een nieuwe uitdaging om bestuurslid te zijn van de NVLP: een club die ik een warm hart toedraag, omdat er steeds opnieuw gewerkt wordt aan kwaliteit en diepgang. Belangrijke items voor mij zijn: hoe kunnen we ons steeds meer met elkaar verbinden als verschillende beroepsverenigingen zodat we ons nog sterker naar buiten kunnen profileren. Verbinden en daarin samenwerken met onze Europese collega’s en hopelijk steeds meer in de toekomst met de reguliere zorg met ons eigen gezicht in respect voor en naast elkaar. ” – Carin Ballas – Full Member –