Over ons

De NVLP is de nationale associatie van de European Association for Body Psychotherapy (EABP). In Nederland bundelt de NVLP de verschillende modaliteiten binnen de lichaamsgerichte psychotherapie.
De NVLP:

 • is een professionele, levendige organisatie voor lichaamsgerichte psychotherapie
 • geeft lichaamsgerichte psychotherapie zijn plaats als een erkende vorm van psychotherapie in Nederland
 • ondersteunt de leden door de uitwisseling van kennis en ervaring structureel mogelijk te maken
 • ontwikkelt en ondersteunt activiteiten als congressen, symposia, training
 • bevordert onderzoek en verdere ontwikkeling van lichaamsgerichte psychotherapie
 • vormt een netwerk van beroepsorganisaties, opleidingen en individuen die lichaamsgericht psychotherapeutisch werken.

Het NVLP bestuur bestaat uit een aantal leden met passie voor het vak en plezier in besturen. Ook energie om te besturen of in een commissie te werken? Je kunt contact opnemen met het secretariaat of een van de bestuursleden.

EABP

De De European Association for Body Psychotherapy, is een dynamische vereniging met ruim 700 individuele leden in 9 landen. Er zijn 50 opleidingsinstituten en beroepsverenigingen aangesloten. Individuele leden zijn allen geaccredtiteerd therapeut en werkzaam binnen de lichaamsgerichte psychotherapie. De bij de EABP aangesloten landen hebben allen een Nationale Associatie welke verenigd zijn in de COUNCIL. De door de EABP geaccrediteerde opleidingen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn verenigd in het FORUM. Raadpleeg voor meer informatie de website van de EABP .

De EABP

 • accrediteert leden en opleidingen volgens welomschreven criteria
 • verspreidt richtlijnen voor ethiek, werkwijze en niveaus van professionele ontwikkeling
 • is binnen Europa het orgaan dat therapeuten vertegenwoordigt
 • stelt eisen aan therapeuten m.b.t. een afgeronde gekwalificeerde opleiding, relevante therapeutische ervaring,
 • praktijkuren, supervisie, intervisie en na- en bijscholing
 • organiseert eens per twee jaar een internationaal congres

Bestuur

Het NVLP bestuur bestaat uit een aantal leden met passie voor het vak en plezier in besturen. Ook energie om te besturen of in een commissie te werken? Je kunt contact opnemen met het secretariaat of een van de bestuursleden.


Angela Terpstra
Voorzitter Secretaris
voorzitter@nvlp.nl
secretariaat@nvlp.nl

 


Eline de Man
Penningmeester
penningmeester@nvlp.nl

Organisatieleden

De NVLP kent twee soorten leden: Individuele leden en Organisatieleden. Organisatieleden zijn opleidingen en beroepsverenigingen binnen de lichaamsgerichte psychotherapie.
De onderstaande Beroepsverenigingen zijn als organisatie lid van de NVLP:

Let op! Niet alle therapeuten aangesloten bij een van deze verenigingen, zijn ook NVLP-lid. Voor een lijst met therapeuten die aangesloten zijn bij de EABP/NVLP, zie Therapeutenlijst

Beroepsverenigingen

De NVLP kent twee soorten leden: Individuele leden en Organisatieleden.

Organisatieleden zijn opleidingen en beroepsverenigingen binnen de lichaamsgerichte psychotherapie.
Deze opleidingen vind je hier.

De onderstaande Beroepsverenigingen zijn als organisatie lid van de NVLP:

NIBA: Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse
Therapievorm vertegenwoordigt: Bio-energetische Analyse

NVPITea: Nederlandse Vereniging voor Postural Integration
Therapievorm vertegenwoordigt: Energetic Integration, Postural Integration en Core-Energetica.

NVBT: Nederlandse Vereniging voor Biodynamische Therapie
Therapievorm vertegenwoordigd: Biodynamische Therapie

SBLP:
Met ingang van 2014 zijn de NVBT, NVPIT en de NIBA samengevoegd in de Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeorienteerde (Psycho-) Therapie, de SBLP.

Bodynamic Nederland:
Therapievorm vertegenwoordigt: Bodynamic

LWP: sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP

Let op! Niet alle therapeuten aangesloten bij een van deze verenigingen, zijn ook NVLP-lid.
Voor een lijst met therapeuten die aangesloten zijn bij de EABP/NVLP, zie: Zoek een therapeut

Opleidingen

De European Assocoation for Body Psychotherapy, de EABP, accrediteert opleidingen die voldoen aan de op Europees nivo gestelde ‘training standards’. Binnen de EABP is het FORUM de instantie die opleidingen in Europa accrediteert. Het FORUM werkt nauw samen met de EABP Training Standards Committee om zich te verzekeren dat de trainingsnormen relevant en up-to-date zijn.

De onderstaande Nederlandse opleidingen zijn door het FORUM geaccrediteerd:

 • NIB Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie
 • Bodymind Opleidingen Opleidingen Lichaamsgerichte Psychotherapie
 • Bodynamic Institute Nederland Trainingen in Bodynamic Therapie

Ethische richtlijnen

De NVLP is onderdeel van de EABP en conformeert zich haar Ethical Guidelines en Ethical Principles.
De bij de NVLP aangesloten therapeuten zijn primair verantwoordelijk voor de gepastheid van inhoud, context en begrenzing van wat binnen de (therapeutische) relatie plaats vindt.