Cliënten

De overweging om in therapie te gaan kan een mooie start zijn van een bijzondere, persoonlijke, kwetsbare en helende reis. Een reis naar de ‘jou’ die je misschein al een tijd niet meer zo voelt. Veel cliënten geven terug dat zij na een lange periode in (gewone) therapie te zijn geweest wel ‘weten’ wat er aan de hand is en ook wel ‘weten’ wat zij kunnen doen. Alleen lukt het niet, het lichaam is nog niet vrij van verstrikkingen.

Het vergt moed en vertrouwen om de stap naar een lichaamsgericht psychotherapeut te maken. Het vergt nieuwsgierigheid in jezelf en vertrouwen in de ander om het onderzoek te kunnen aangaan. Lichaamsgerichte Psychotherapie kan perspectief op heelheid, helderheid en een stevige bodem in jezelf geven.

Vragen? Je kunt contact opnemen met ons secretariaat of met een van de leden van het Bestuur.

Waarom in therapie

Ons lichaam is ontroerend eerlijk en scherp in waarnemen en als we het juist kunnen ‘lezen’ liegt het eigenlijk nooit. Wij reageren met ons lichaam op ons eigen handelen, dat van anderen en de situaties waarin we terecht komen. Traumatische gebeurtenissen in de vroege kinderjaren of later in het leven. Of wij die lichaamsreacties kunnen voelen is iets anders. Soms zijn we zover weg van dat voelen, dat het lijkt alsof we helemaal niets meer voelen. Ons lichaam blijft wel signalen afgeven: we voelen een ‘brok in de keel’, een ‘last op de schouders’ of een ‘knoop in onze maag’, ‘vlinders in onze buik’ en ‘verstijven van schrik’. Ieder mens is een eenheid, met gevoel en verstand, met hart en ziel. Als er een balans is in de dynamiek tussen gevoel, verstand, hart en ziel zien we een levendig en bezield persoon. Vaak hapert die dynamiek en ontstaan er signalen (lichamelijke- en psychische klachten, onvrede, kwalen, stress, etc.) die aangeven dat het “systeem” mens niet goed functioneert. Waardoor die ‘haperingen’ zijn ontstaan ‘weten’ we vaak met ons verstand. Echter, ‘ze’ zitten ons ook vaak zo dwars dat we klachten krijgen die we niet zelf kunnen verhelpen.

De haperingen en trauma’s, nestelen zich in ons lichaam. In lichaamsgerichte psychotherapie werkt de therapeut samen met de cliënt, na een zorgvuldige diagnose, aan het gewaar worden van het eigen lichaam. We verkennen deze plek met verwondering en respect om vanuit dat punt de hardheid te verzachten en meer beweging toe te laten. In lichaamsgerichte psychotherapie wordt ruimte gegeven om te ontdekken, te groeien en weer levendigheid te kunnen voelen. De NVLP-therapeuten zijn opgeleid om degelijk en gegrond in wijsheid hun cliënten te begeleiden. Zij geven richting en perspectief op het ervaren van heelheid.

Werkwijze

Lichaamsgerichte psychotherapie is een therapie waarin zowel de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten deel uitmaken van de behandeling.

Om blokkades in de energie van de cliënt in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van oefeningen met ademhaling, geluid, beweging en aanraking. De cliënt wordt zich op deze manier bewust van weerstanden, blokkades, in het lichaam. De therapeutt onderzoekt samen met de cliënt de oorsprong van deze blokkades. Er wordt een zorgvuldige diagnose gesteld op bassi waarvan de therapeut met een voorstel voor een vervolg van de behandeling komt. In elke sessie wordt ook met het hier-en-nu gewerkt. De cliënt kan onder begeleiidng deze emoties onderzoeken en een eventuele expressie van de emoties creëert ruimte om blokkades los te laten. Er worden vaak oefeningen gedaan waarbij de cliënt nieuwe, positieve ervaringen op kan doen. Daarbij wordt de cliënt aangemoedigd om nieuwe ervaringen of nieuw gedrag uit te testen in het dagelijks leven.

De oefeningen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn lichamelijk, daarnaast bestaat de therapie ook uit gesprekken tussen cliënt en therapeut. De therapeut duidt het proces dat ontstaat tijdens de oefeningen. Wanneer de oplossing van een probleem van de cliënt meer op het mentale dan op het lichamelijke vlak ligt, zal de therapeut dat aangeven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen van de cliënt de effectiviteit van de therapie belemmeren. De therapeut helpt de cliënt dan zich hiervan bewust te worden, en reikt alternatieven aan.
De lichaamsgericht therapeut stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door een vergroot zelfbewustzijn, leert de cliënt oude reactiepatronen kennen, zodat men adequater met de omgeving en zichzelf om te gaan.

De therapie zorgt voor veiligheid en ondersteuning. De cliënt ontvangt volledige en onverdeelde aandacht en acceptatie. Verder doet de cliënt het zelf. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Naarmate de therapie vordert neemt de innerlijke wijsheid en kracht toe (inzichten, leren contact maken met gevoel, herkennen van patronen, zelf oefeningen doen). In de afbouwfase is de therapie ook gericht op zelfredzaamheid.

Door te werken met echte situaties en het maken van huiswerk (oefeningen, verslagen schrijven) kunnen de inzichten en de in de therapeutische setting opgedane ervaringen, integreren in het dagelijks leven van de cliënt.

Klachten en ethiek

Klachten
Helaas kan het voorkomen dat u overweegt om een klacht in te dienen over de behandeling of een therapeut. Therapeuten zijn in Nederland verplicht om aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging die een Klachtenregeling heeft. De NVLP is geen modaliteits gebonden vereniging en heeft derhalve geen klachtenreglement. Uiteraard hopen we dat u er met uw therapuet in een gesprek kunt uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met de Beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij kunnen u verder helpen. Zie ook Beroepsverenigingen voor de juiste websites. Op deze websites kunt u vaak ook informatie vinden over: privacy, beroepscode en praktijkregels.

Ethiek
De NVLP is onderdeel van de EABP en conformeert zich haar Ethical Guidelines en Ethical Principles.
De bij de NVLP aangesloten therapeuten zijn primair verantwoordelijk voor de gepastheid van inhoud, context en begrenzing van wat binnen de (therapeutische) relatie plaats vindt.

Zoek een therapeut

De door de EABP geaccrediteerde therapeuten kun je vinden door de Therapeutenlijst te downloaden vanaf de EABP website.
Sommige verzekeraars vergoeden sessie lichaamsgerichte psychotherapie.

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden de individuele therapiesessies van therapeuten aangesloten bij een van de bij de NVLP aangesloten Beroepsverenigingen geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende pakketten. Voor meer informatie kiest u de website van een van de Beroepsverenigingen waarbij uw therapeut is aangesloten. Vergoeding door verzekeraars kan per therapeut verschillen: informeer daarom altijd ook bij uw therapeut. Soms kan ook een vergoeding worden verkregen door zorgverzekeraars die niet op de lijst voorkomen. Een verzoek hiertoe kunt u bij de verzekering indienen onder vermelding van de gegevens van de therapeut en een korte omschrijving van de aanleiding waarom u in therapie bent.
Zorgverzekeraar VGZ (voorheen de UVIT-groep) vergoedt alleen therapeuten die zijn opgenomen in de ‘ Zorggids’ die u kunt u vinden op de site www.vgz.nl. Zoek op Zorggids.

Testimonials

“Na een aantal behandelingen ben ik ervan overtuigd geraakt dat er herinneringen in mijn lijf zitten, welke door aanraking weer gezien mogen worden en ruimte kunnen krijgen. (….) Er wordt contact gemaakt met wat zich aandient, om vervolgens tijdens de behandeling alle ruimte aan het proces te geven. (….) Nu is er meer energie voor mij en het vertrouwen dat m’n lichaam ’t weet. Ik heb iedere keer weer meer het gevoel in balans te zijn, steviger te staan en de juiste richting op te gaan. (…) Eigenlijk zou ik het iedereen gunnen, juist in deze tijd van stress, veranderingen en hoge eisen.(…).” – Verkort testimonial: – Willy Luirink, pedagoge, supervisor –

“Ik besef nu pas hoeveel ik in mijn hoofd bezig was. Door lichaamsgericht psychotherapie kan ik steeds beter mijn emoties en ervaringen in mijn lichaam voelen. Dat houdt me meer in het hier en nu.” – Annemieke, fysiotherapeute, 45 jaar –

“Lichaamsgerichte psychotherapie heeft mij op een kruispunt in mijn leven geholpen om mijn emoties en patronen te herkennen. Door te voelen wat er in mijn lichaam gebeurt kan ik nu steeds beter in contact komen en blijven met mijzelf en anderen.” – Josette, 44 jaar, moeder –

“Er zijn van die momenten in mijn leven dat ik vast zit, letterlijk en figuurlijk. Dan denk ik in een kringetje. In mijn geval noem ik dat mijn zwaarte. Het is intussen een bekend fenomeen. Er zijn momenten dat ik echt denk dat ik die zwaarte ben. Dan identificeer ik me er mee, zoals mijn therapeute dat dan zo mooi zegt. Zij laat me dan vrij of ik erin wil blijven of ernaar wil kijken. En die keuze geeft al lucht en maakt lichter. (Overigens heb ik nog nooit voor de eerste optie gekozen….). Door te gaan voelen wat er is, wát ik voel, kan ik ook ervaren dat er meer is dan dat. Dat ik meer ben dan alleen maar mijn zwaarte. Dan weet ik weer dat ik keuzes kan maken en dat ik de enige ben die dat kan doen. Alleen door te voelen kan ik eerlijk zijn. Mijn hoofd is niet altijd zo eerlijk of oprecht. Door steeds te gaan voelen, kan ik kijken of het klopt. Of het echt waar is wat ik denk. En dan komen de antwoorden verder (meestal) vanzelf. Zonder lichaamsgerichte therapie zou ik nog steeds vanuit mijn hoofd leven. Zou ik nog steeds leven zoals ik denk dat ‘het hoort’. Nu ben ik meer en meer wie ik echt ben (of was) en als ik op een andere manier leef, protesteert alles in mij en kan ik hulp zoeken… lichaamsgericht natuurlijk.” – Yvonne, dans- en bewegingstherapeut –

“Op het moment dat ik niet meer tevreden was over mijn manier van leven ( die zich kenmerkte door veel stress, hard en veel werken en de neiging om te veel te piekeren) heb ik gezocht naar een manier van begeleiding, die ik gevonden heb met bio energetica als vorm van psychotherapie. Niet het denken en beredeneren staat voorop maar het lichamelijk ervaren en voelen. Door meer contact te maken met de lichamelijke signalen( hoe subtiel en klein soms ook) heb ik meer contact met mijn lichaam en gevoel ontwikkeld. Van daaruit kan ik meer dan voorheen een keuze maken bijv. of ik met iets mee ga of juist kies voor mijn eigen weg. Dit heeft mij – in combinatie met yoga en meditatie – rustiger, geconcentreerder en emotioneler gemaakt. Mijn eigenwaarde is daarmee minder afhankelijk geworden van de prestaties die ik als bestuurder neerzet, maar zitten nu meer in kleine dingen die het leven aangenaam maken. Bij effect behalve minder piekeren is ook dat ik meer doe in minder tijd en scherper en gerichter reageer. Ik ga conflicten niet meer uit te weg en voel in mijn lichaam wat er met mij gebeurd. Lichaamsgerichte therapie is geen trucje en niet iets om even te doen maar heeft tijd nodig om in meerdere sessies tot diepgang en resultaat te komen.” – Paul, 58 jaar, bestuurder in de zorg –

“Psychotherapie leert me om die mogelijke kwaliteiten in mezelf te ontwikkelen waarvan ik diep vanbinnen weet dat ze nodig zijn om weer te kunnen gaan stralen, maar die door een aangeleerd gedragspatroon geen kans hebben gekregen. Voor mij betekent dit om te leren vertrouwen op mijn vrouwelijke kant. Terwijl ik dit schrijf, sta ik voor mijn gevoel nog maar aan het begin van dit ontdekkingsproces. Toch durf ik dit op te schrijven, doordat ik – met vallen en opstaan – steeds opnieuw leer vertrouwen te stellen in mezelf. De therapie maakt me nieuwsgierig naar wie ik ben, naar hetgeen waarin ik beschadigingen heb opgelopen en ook naar hetgeen waarin mijn kracht ligt.” – Student natuurgeneeskunde-