Agenda

Jaarlijks organiseert de NVLP twee Algemene Ledenvergaderingen en twee Organisatieledenbijeenkomsten. Uitnodigingen worden tijdige verzonden evenals de vergaderstukken. Via het afgesloten leden gedeelte kunnen leden van de NVLP binnenkort toegang krijgen tot agenda, notulen en overige vergaderstukken.