Nederlandse Vereniging
Lichaamsgerichte Psychotherapie

Lichaamsgerichte Psychotherapie is een apart onderdeel binnen de psychotherapie met een stevige grondslag in de wetenschap en een breed theoretisch fundament.
Onder Lichaamsgerichte Psychotherapie vallen verschillende soorten psychotherapie die het lichaam betrekken in het therapeutisch proces.

Cliënten

Het vergt moed en vertrouwen om de stap naar een lichaamsgericht psychotherapeut te maken. Het vergt nieuwsgierigheid in jezelf en vertrouwen in de ander om het onderzoek te kunnen aangaan.

Therapeuten

Als lichaamsgericht psychotherapeut ben je aangesloten bij de NVLP/EABP als je professionaliteit en ontwikkeling van het vak hoog in het vaandel draagt en deel wilt uitmaken van een internationaal, inspirerend platform voor lichaamsgerichte psychotherapie in Europa.

Agenda

Jaarlijks organiseert de NVLP twee Algemene Ledenvergaderingen en twee Organisatieledenbijeenkomsten.

Over ons

De NVLP is een professionele, levendige organisatie voor lichaamsgerichte psychotherapie en geeft lichaamsgerichte psychotherapie zijn plaats als een erkende vorm van psychotherapie in Nederland.